Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως το τέλος του έτους 2021 αναμένονται νέα προγράμματα που θα αφορούν στη στήριξη και στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σκοπός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να ελαχιστοποιήσει το  μεσοδιάστημα μεταξύ ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027 έτσι ώστε να προχωρήσει σε εκταμιεύσεις εγκεκριμένων έργων εντός του 2022.

Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα ανέρχεται σε περισσότερο από  26 δις. ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 80% θα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 20% από εθνικά κονδύλια.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται πως θα ξεκινήσει η σταδιακή προκήρυξη νέων προγραμμάτων επιδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα πιθανά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Μεταποίηση: Το πρόγραμμα, θα επιδοτεί μεταποιητικές επιχειρήσεις για την προμήθεια μηχανημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού παράλληλα με εκσυγχρονισμό των υποδομών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
 2. Εξοικονομώ επιχειρώντας: Το πρόγραμμα, θα στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους. Θα επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και παράλληλα η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ΑΠΕ, ανάκτησης θερμότητας και ηλεκτρικών οχημάτων.
 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Το πρόγραμμα θα έχει στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
 4. Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος: Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους. Θα περιλαμβάνει ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 5. Ηλεκτροκίνηση: Το πρόγραμμα θα επιδοτεί την δημιουργία δικτύου φόρτισης οχημάτων σε επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Εκτός των ανωτέρω προγραμμάτων, μέρος του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα διατεθεί και θα διαχειριστεί αποκλειστικά από τις 13 περιφέρειες της επικράτειας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα προσανατολίζονται  στην κάλυψη των αναγκών κάθε περιφέρειας και θα αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 εντός του 2022. Ο Νέος Νόμος  αναμένεται να προσφέρει αύξηση των ποσοστών επιδοτήσεις έως 25% του υπάρχοντος νόμου 4399/2016.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις αναμένεται επιδότηση έως 60%, για τις μεσαίες έως 70% και για τις μικρές έως 80%.

Επίσης θα εισαχθούν νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν  καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Τα 12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Στρατηγική για τη βιομηχανία
 • Ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
 • Αγροδιατροφή
 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
 • Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός
 • Κυκλική οικονομία.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Αύξηση της απασχόλησης
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή

Accessibility Toolbar

Accessibility