Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 εντός του 2022. Ο Νέος Νόμος αναμένεται να προσφέρει αύξηση των ποσοστών επιδοτήσεις έως 25% του υπάρχοντος νόμου 4399/2016.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις αναμένεται επιδότηση έως 60%, για τις μεσαίες έως 70% και για τις μικρές έως 80%.

Επίσης θα εισαχθούν νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν  καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Τα 12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:

Στρατηγική για τη βιομηχανία

Ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του

Αγροδιατροφή

Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

Ενίσχυση της εξωστρέφειας

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός

Κυκλική οικονομία.

Ψηφιακός μετασχηματισμός 

Αύξηση της απασχόλησης

Ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή

Η ATC ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ δραστηριοποιείται στους Αναπτυξιακούς Νόμους, με μεγάλη επιτυχία, διαθέτοντας ένα πολύ σημαντικό και αναγνωρίσιμο πελατολόγιο.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας +30 210 6123706

Accessibility Toolbar

Accessibility