Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Business Planning

Η A&T Consultants προσφέρει την υπηρεσία κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και μελετών σκοπιμότητας (Feasibility Studies) για την απόκτηση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανειοδοτήσεων επενδυτικού χαρακτήρα για τις ανάγκες συνεχούς ανάπτυξης, επένδυσης και προόδου των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω αύξησης των πωλήσεών τους στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Με την υπηρεσία αυτή, ο πελάτης λαμβάνει μια ολοκληρωμένη μελέτη βασισμένη στις δικές του ανάγκες και δομημένη στα δικά του οικονομικά και εμπορικά κριτήρια.

 • Γενική ρευστότητα φορέα
• Καθαρό περιθώριο κέρδους ((ΕΒΙΤ/Κ.Ε.)
• Διάρθρωση κεφαλαίων
• Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων

Το Business Plan θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν μέσω δανείων, μέσω επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να προσελκύσουν επενδυτές.

Για τους παραπάνω λόγους το Business Plan περιέχει:

• Στοιχεία φορέα
• Προβλέψεις βιωσιμότητας και απολογιστικών στοιχείων
• Διαχείριση και Διοίκηση
• Οικονομικό πλάνο
• Υλοποίηση στρατηγικής

Η ATC ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αναλαμβάνει  την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για start ups, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου και μεγέθους.

Οι αποδέκτες των μελετών Business Plan δεν είναι μόνο οι ιδρυτές ή οι μέτοχοι των εταιρειών, αλλά και πιθανοί χρηματοδότες, όπως τράπεζες, επενδυτές, στους οποίους οι εταιρείες μπορεί να απευθυνθούν.

Για τον λόγο αυτό η ATC ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έχει συνάψει συμφωνητικά συνεργασίας με τις μεγαλύτερες τράπεζες της ελληνικής αγοράς, έχοντας ως σκοπό τη διευκόλυνση των πελατών της.

Αναμένοντας τη συνδρομή του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (RRF), ο ρόλος των τράπεζων σε δανειακά θέματα, χαρακτηρίζεται ως κομβικός και θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη και τις νέες επενδύσεις της χώρας.

Accessibility Toolbar

Accessibility