Στην εποχή της πληροφορίας και του συνεχούς μεταβαλλόμενου γίγνεσθαι, η ATC ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, με πολυετή παρουσία στο χώρο των φοροτεχνικών, στοχεύει καθημερινά στην ανάδειξη της έγκυρης και έγκαιρης φορολογικής πληροφόρησης σε ένα ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Ακριβέστερα, το άρτιο φορολογικό τμήμα της εταιρείας είναι καταρτισμένο με φοροτέχνες και λογιστές που αξιοποιούν τις εκάστοτε φορολογικές αλλαγές σε νόμους και διατάξεις για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της.

Με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης, η ATC ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αναλύει και σχεδιάζει το κατάλληλο φορολογικό πλάνο, ακολουθώντας την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Αναλυτικά παρέχονται οι κάτωθι φοροτεχνικές υπηρεσίες:

Φορολογικές / Φοροτεχνικές Λύσεις για Ιδιώτες

 • Διεκπεραίωση φορολογικών δηλώσεων και άλλων εκκρεμοτήτων
 • Διεκπεραίωση εργασιών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
 • Υποβολή μισθωτηρίων
 • Διεκπεραίωση έκτακτων εργασιών/δηλώσεων με βάση τις εκάστοτε φορολογικές αλλαγές

Φορολογικές / Φοροτεχνικές Λύσεις για Επιχειρήσεις

 • Σύσταση εταιρειών και υποστήριξη στην εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Διεκπεραίωση φορολογικών δηλώσεων και άλλων εκκρεμοτήτων
 • Υποβολή δηλώσεων φόρων (ΦΠΑ, Παρακρατούμενων φόρων, Φόρου δωρεάς, κτλ.)
 • Υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών & Intrastat
 • Διεκπεραίωση εργασιών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
 • Υποστήριξη στην αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Εξειδικευμένη παροχή φορολογικών συμβουλών στον τομέα και στο αντικείμενο δραστηριοποίησης της εκάστοτε επιχείρησης
 • Ειδικοί έλεγχοι (Due Diligence)
 • Διεκπεραίωση έκτακτων εργασιών

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο από επιχειρηματίες στην Ελλάδα και όχι μόνο, προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις αλλά και στους ίδιους τους επιχειρηματίες-μετόχους-διευθυντές.

Η ATC ακολουθώντας την τάση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στον επιχειρηματικό χώρο με την ίδρυση επιχειρήσεων σε «φορολογικούς παραδείσους», αναλαμβάνει και διεξάγει για τους πελάτες της τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο.

Accessibility Toolbar

Accessibility