Λογιστικές Υπηρεσίες

Η ATC ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψίστης ποιότητας, πανελλαδικά, σε κάθε μέγεθος και είδος επιχείρησης (startup, online, ομίλων, υποκαταστημάτων και άλλων). Με τα πιο σύγχρονα προγράμματα στη διάθεσή της, λειτουργεί για το οικονομικό συμφέρον και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Θέτοντας τον πήχη σε πολύ υψηλό επίπεδο, χάρη στην 30ετή και πλέον εμπειρία της, διαθέτει μία δυναμική ομάδα από άρτια καταρτισμένους και επαγγελματίες λογιστές, με την απαιτούμενη εξειδίκευση, καθώς και τεχνογνωσία στην κάλυψη των αιτημάτων σας, παραδίδοντας ποιοτική και προσωποποιημένη λογιστική αντιμετώπιση σε κάθε μορφή επιχείρησης (κερδοσκοπική και μη). Ο σκοπός του γραφείου συντελεί, αφενός, στην ανάδειξη του καίριου ρόλου της λογιστικής και, αφετέρου, της εξατομίκευσης των λογιστικών υπηρεσιών στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Εφόσον, κάθε επιχείρηση χρήζει εξατομικευμένης αντιμετώπισης, η ATC οφείλει και ενεργεί αναλόγως. Άλλωστε, ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός και σημαντικός.
Η λογιστική δράση και αντιμετώπιση της ATC ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ συντελεί στη θέσπιση των σωστών βάσεων έναντι οποιουδήποτε ελέγχου ή επιχειρηματικής απόφασης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές οικονομικών αποτελεσμάτων προς ενημέρωση του πελάτη

 2. Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, κατόπιν εντολής του πελάτη

 3. Έναρξη – μεταβολή – διακοπή όλων των μορφών επιχειρήσεων (Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις, Διασπάσεις, Εκκαθαρίσεις)

 4. Υπηρεσίες ανάληψης και επίβλεψης λογιστηρίου και αναδιοργάνωσης οικονομικού τμήματος εταιρειών

 5. Κοστολόγηση παραγωγής

 6. Σύνταξη και υποβολή Οικονομικών Εκθέσεων (Reporting), ανεξαρτήτου κύκλου εργασιών επιχείρησης 

 7. Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων και Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία

 8. Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση)

 9. Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων

 10. Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας

 11. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας +30 210 6123706

Accessibility Toolbar

Accessibility