Πράσινη Μετάβαση

ΕΣΠΑ 2021-2027

Επιλέξιμες Δαπάνες δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες),
 • Εξοπλισμός (Green),
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών,
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding,
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας,
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις,
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες,
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN –ηλεκτρικά οχήματα αποκλειστικά),
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ανάλογα τη Δράση) και
 • Έμμεσες δαπάνες

Το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση» του ΕΣΠΑ περιλαμβάνει δύο επιμέρους δράσεις:

 1. «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 

Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου: 200.001€ – 1.000.000€

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: έως 40% έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14.

Σημειωτέον ότι εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες πράσινης μετάβασης (Green) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου, υφίσταται η δυνατότητα προσαύξησης της έντασης της ενίσχυσης κατά ποσοστό 10% (συνολικό ποσοστό ενίσχυσης έως 50%).

Δικαιούχοι: Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση και

β) απασχόλησαν κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον 3 ΕΜΕ.

Οι εταιρείες πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας (σύμφωνα με το παράρτημα της προκήρυξης), πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ένταξης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (με σειρά προτεραιότητας – First Come, First Served) και τα Επενδυτικά Σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

Διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Διαβάστε εδώ: 1h_tropopoihsh_prasinos_metasxhmatismos.pdf (antagonistikotita.gr)

 1. «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

 

Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου: 30.000€ – 200.000€

 

Ποσοστό Ενίσχυσης: έως 40% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.

Σημειωτέον ότι εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες πράσινης μετάβασης (Green) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου, υφίσταται η δυνατότητα προσαύξησης της έντασης της ενίσχυσης κατά ποσοστό 10% (συνολικό ποσοστό ενίσχυσης έως 50%).

 

Δικαιούχοι: Yφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση και

β) απασχόλησαν κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον 2 ΕΜΕ.

Οι εταιρείες πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας (σύμφωνα με το παράρτημα της προκήρυξης), πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ένταξης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (με σειρά προτεραιότητας – First Come, First Served) και τα Επενδυτικά Σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

Διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Διαβάστε εδώ: 1h_tropopoihsh_prasinh_paragwgikh_ependysh.pdf (antagonistikotita.gr)

Accessibility Toolbar

Accessibility