Έως τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένονται νέα προγράμματα επιδότησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ στοχεύει στην εκ νέου δημοσίευση των προγραμμάτων τα οποία παρουσίασαν μεγάλο ποσοστό απορροφητικότητας και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Τα νέα προγράμματα θα παρουσιάζουν πιο απλουστευμένες και γρήγορες διαδικασίες συμμετοχής έτσι ώστε να διευκολύνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα που θα ενεργοποιηθούν είναι:

  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες, με έμφαση στις γυναίκες (Α΄ ΚΥΚΛΟΣ).
  2. Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νεοφυών επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία για 3.000 ανέργους 18-29 ετών και 1.000 ανέργους 30 ετών και άνω.

Μετά τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων, θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή των αιτήσεων και των

Accessibility Toolbar

Accessibility