Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

ISO

Η ATC ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη μελέτη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Στόχο μας αποτελεί η υψηλή ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν :

  • Αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου

  • Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων

  • Εκπαίδευση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησης και του προσωπικού της εταιρείας

  • Επιθεώρηση όλων των διαδικασιών

  • Επισήμανση των διαδικασιών που χρειάζονται βελτίωση και τροποποίηση για την εφαρμογή του προτύπου

  • Υποστήριξη διαδικασίας πιστοποίησης

Η ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας καθώς και η πιστοποίησή τους, συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική λειτουργία της εταιρίας και οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη.

Accessibility Toolbar

Accessibility